Menu Close

ผู้เขียน: เปี่ยมศักดิ์ หาญสุริย์

เชิญร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38

เชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยขอน…

กองทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยจัดเตรียมดอกไม้จันทร์สำหรับใช้สักการะศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 256…