Menu Close

เชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ณ มรภ.สุราษฏร์ธานี ระหว่างวันที่ 24-31 พฤษภาคม 2562

Cr: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2219900478053327&set=a.163706597006069&type=3&theater&ifg=1