Menu Close

หมวดหมู่: ข่าวทั่วไป

บุคลากรกองทรัพยากรบุคคลร่วมรดน้ำขอพรรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี2562

บุคลากรกองทรัพยากรบุคคลร่…

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ และโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก 2562

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครง…