Menu Close

ประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข.ครั้งที่ 2/2562

กองทรัพยากรบุคคลจัดประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข.ครั้งที่ 2/2562 เพื่อแจ้งให้สมาชิกเพื่อทราบเกี่ยวกับ 1.แจ้งข้อมูลการบริหารงานบุคคลที่ผ่านมา 2.ซักซ้อมการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านบริหารงานบุคคล3.เรื่องเล่าด้านHR ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 คลิกดูบรรยากาศและดาวน์โหลดรูปถ่ายได้ที่นี้ …https://photos.app.goo.gl/ZUhyJKBjnQUSZ75MA