Menu Close

หมวดหมู่: ข่าวทั่วไป

การประชุมกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) สัญจรครั้งที่ 6/2566 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาค…

ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ฯ (ว 1020)

ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวก…