Menu Close

เลือกตั้งกรรมการฯ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แทนตำแหน่งที่ว่าง

ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายสมาชิก (ฉบับที่ 4/2566) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง และปฏิทินการเลือกตั้ง