Menu Close

ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรด้านที่พักอาศัยกับ ไอคอน วิลล่า กรุ๊ป จำกัด(ถึง 31 มค 67)

บริษัท ไอคอน วิลล่า กรุ๊ป จำกัด ผู้พัฒนาโครงการบ้านเดี่ยว/จัดสรรในจังหวัดขอนแก่น  ได้เริ่มโครงการ ” คืนกำไร … ให้คนใกล้กัน ข้ามวิกฤติเศรษฐกิจ (100หลัง) ” เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย  (บ้านเดี่ยวชั้นเดียว) รายละเอียดเพิ่มเติม 

หมายเหตุ : ทางโครงการฯ ได้ขยายระยะเวลาเพิ่มถึง 31 มกราคม 2567

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม @Line ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 0651202556