Menu Close

หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน

ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการร่วมพัฒนาทักษะด้านวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ รุ่นที่ 8 ประจำปี 2562

ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการร่…

ภาพบรรยากาศ มข.รวมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10

มข.รวมใจปลูกป่าเฉลิมพระเก…

ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร และบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

การศึกษาดูงานของคณะผู้บริ…