Menu Close

ในวันที่ 14 มกราคม 2563 เนื่องในโอกาศวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ และนาย สถิตย์ แก้วบุดตา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล นำบุคลากรกองทรัพยากรบุคคล  คณะทำงานการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาสีเขียว รักษาสิ่งแวดล้อม( Green Campus ) และสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี ( Happy Workplace) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รวมถึงนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน ได้จัดกิจกรรม ” เบิ่งแยง ฮักแพง แบ่งกัน ปันน้ำใจ”  โดยเป็นการบริจาคเงิน จำนวน 10,650 บาท และสิ่งของ ของเล่น ตุ๊กตา ขนม นม ให้กับนักเรียนที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เพื่อเป็นการส่งมอบความสุข รอยยิ้มและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน อาจารย์และบุคลากรภายในโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ซึ่งได้รับการต้อนรับด้วยความอบอุ่น ความเป็นกันเองจากบุคลากร และน้องๆภายในโรงเรียน

ภาพ: นาย พงศ์พันธ์ คำสิงห์/นายเปี่ยมศักดิ์ หาญสุริย์
ข่าว: นาย พงศ์พันธ์ คำสิงห์