Menu Close


บรรยายพิเศษความรู้ความเข้าใจด้านจรรยาบรรณ เรื่อง “จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายที่ควรรู้”

                    เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และกองทรัพยากรบุคคล ได้จัดโครงการให้ความรู้ความเข้าใจด้านจรรยาบรรณ สำหรับผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการ เรื่อง “จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายที่ควรรู้” โดยได้รับเกียรติจาก นายราชัย อัศเวศน์ กรรมการอุทธณ์ร้องทุกข์ และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ จรรยาบรรณวิชาชีพ แนวปฏิบัติ และคำพิพากษา การลาประเภทต่างๆ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และคำพิพากษา ข้อควรระวังเกี่ยวกับการทำผลงานทางวิชาการ และคำพิพากษาของศาล ณ ห้องประชุมพลตำรวจเอกเภา สารสิน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สามารถคลิกเพื่อเข้าชมภาพบรรยากาศทั้งหมดและดาวน์โหลดรูปถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/36fjcskPoSanq1Kb6

สามารถคลิกเพื่อเข้าชมภาพบรรยากาศทั้งหมดและดาวน์โหลดรูปถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/36fjcskPoSanq1Kb6

ภาพ/ข่าว: นายเปี่ยมศักดิ์ หาญสุริย์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ