Menu Close

หมวดหมู่: ข่าวทั่วไป

ภาพบรรยากาศ มข.รวมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10

มข.รวมใจปลูกป่าเฉลิมพระเก…

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดการอบรมสัมมนาทักษะบุคลากรก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษาในวันที่ 27 มิถุนายน 2562

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดการอบร…

ขอเชิญบุคลากรเสนอชื่อบุคคลและหน่วยงานเพื่อคัดเลือกรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” พ.ศ.2562 ของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขอเชิญบุคลากรเสนอชื่อบุคค…