Menu Close

รับสมัคร ตำแหน่ง ผอ.ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึงวันที่ 9 มกราคม 2566

ประกาศรับสมัครคัดเลือกและสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 9 มกราคม 2566