Menu Close

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำหนดการประชุม ก.บ.ม. ประจำปี 2561 

กำหนดการประชุม ก.บ.ม. ประจำปี 2562

(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนเปลง สอบถาม หมายเลขภายใน 48691)


กดเพื่อค้นหา สรุปมติอนุมัติในหลักการ /

ประกาศ ก.บ.ม. ปี 2558  ปี 2559  ปี 2560  ปี 2561  ปี 2562

กลับหน้าแรก ก.บ.ม.