Menu Close

ผู้เขียน: พงศ์พันธ์ คำสิงห์

ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกเป็นมาตรา 20 (3) และ (4) และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม 20 (5) ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  ตามหนังสือกระทรวงก…

ภายใน 14 ก.พ.นี้ ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการฯ เรื่อง “การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาไทย” ภายใต้ยุคของการเปลี่ยนแปลง

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงก…

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ด้วยคณะกรรมาธิการสามัญเพื…