Menu Close

ในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 เนื่องในโอกาสวันปีใหม่บุคลากรกองทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยกองทรัพยากรบุคคล นายสถิตย์ แก้วบุดตดา  โดยมีหัวหน้างานแต่ละงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกันสวัสดีปีใหม่ ร่วมกันอวยพรและรับพรปีใหม่พร้อมกันครับ