Menu Close

ผู้เขียน: พงศ์พันธ์ คำสิงห์

โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงสร้างการนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ พร้อมยกระดับเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่…

ธำรงวัฒนธรรมองค์กรที่ทรงคุณค่าด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นในงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

        วันพุธที่ 30 กันย…