Menu Close

ผู้เขียน: เปี่ยมศักดิ์ หาญสุริย์

ภาพบรรยากาศ มข.รวมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10

มข.รวมใจปลูกป่าเฉลิมพระเก…

ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร และบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

การศึกษาดูงานของคณะผู้บริ…

ภาพบรรยากาศ(กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์)การจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการระยะยาว (HR) ณ นครราชสีมา

ภาพบรรยากาศกิจกรรมกลุ่มสั…

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดการอบรมสัมมนาทักษะบุคลากรก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษาในวันที่ 27 มิถุนายน 2562

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดการอบร…