Menu Close

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง โครงการ “สินเชื่อบัวหลวงสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น”
ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ ธนาคารกรุงเทพ
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สามารถคลิกเพื่อเข้าชมภาพบรรยากาศทั้งหมดและดาวน์โหลดรูปถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/ELgCECTp1moQvWUz8

 

ภาพ: นายวงศกร วารินทร์กุต
ข่าว: นายเปี่ยมศักดิ์ หาญสุริย์