Menu Close

หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน

ธำรงวัฒนธรรมองค์กรที่ทรงคุณค่าด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นในงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

        วันพุธที่ 30 กันย…

บรรยายพิเศษความรู้ความเข้าใจด้านจรรยาบรรณ เรื่อง “จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายที่ควรรู้”

บรรยายพิเศษความรู้ความเข้…

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการให้ความรู้ความเข้าใจด้านจรรยาบรรณ สำหรับผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน เรื่อง “การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน”

ด้วยกองทรัพยากรบุคคล มหาว…