Menu Close

หมวดหมู่: ข่าวทั่วไป

บรรยายพิเศษ “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ให้แก่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

ด้วยงานวินัยและจรรยาบรรณ …

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามเ…

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2561

ตามมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้…