Menu Close

การรายงานผลการดำเนินงานภายใต้โครงการต่างๆ ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล(เดิม) ประจำปีงบประมาณ 2562

การรายงานผลการดำเนินงานภายใต้โครงการต่างๆ ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล(เดิม) ประจำปีงบประมาณ 2562
HR KKU Report Day 2019: HKR Day 2019

                              เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล(เดิม) และกองทรัพยากรบุคคล ได้จัดกิจกรรมเพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของกองทรัพยากรบุคคล ภายใต้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล(เดิม) เพื่อสรุปการดำเนินโครงการต่างๆ ให้แก้ผู้บริหารได้รับทราบ และเพื่อขอคำแนะนำ ติชม เพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนา และต่อยอดให้การดำเนินโครงการครั้งต่อๆไปดียิ่งขึ้น ณ ห้องแกรนด์พาวิลเลี่ยน โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น

สามารถคลิกเพื่อเข้าชมภาพบรรยากาศทั้งหมดและดาวน์โหลดรูปถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/YVXpHyki1sKFQaQa9

 
 
 
 
 
 
 

สามารถคลิกเพื่อเข้าชมภาพบรรยากาศทั้งหมดและดาวน์โหลดรูปถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/YVXpHyki1sKFQaQa9