Menu Close

หมวดหมู่: ประกาศรับสมัครตำแหน่งประเภทบริหาร

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหารในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเศรษฐศาสตร์(ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1215/2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(…

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหารในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเศรษฐศาสตร์ (ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2495/2561)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(…

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหารในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเศรษฐศาสตร์(ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2196/2561)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่…

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหารในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2116/2561)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่…