Menu Close

พิธีมอบเสื้อ “โครงการ KKU Health​y Life​ Run 2” รอบที่ 2

สามารถคลิกเพื่อเข้าชมภาพบรรยากาศทั้งหมดและดาวน์โหลดรูปถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/P87i9SQSxiAhLfV28

                    เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกับกองทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมมอบเสื้อ “โครงการการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (KKU Health​y Life​ Run 2)” รอบที่ 2 สำหรับบุคลากรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยแบ่งออกเป็น 2รุ่น ได้แก่ รุ่น 200กิโลเมตร และรุ่น 500กิโลเมตร  ณ ห้องประชุมพลตำรวจเอกเภา สารสิน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สามารถคลิกเพื่อเข้าชมภาพบรรยากาศทั้งหมดและดาวน์โหลดรูปถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/P87i9SQSxiAhLfV28

ภาพ/ข่าว: นายเปี่ยมศักดิ์ หาญสุริย์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ