Menu Close

30 กค 63 โครงการ “การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน”

กองทรัพยากรบุคคลได้จัดโครงการให้ความรู้ความเข้าใจด้านจรรยาบรรรณ สำหรับผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน การแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง “การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน”

ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30- 16.30 น. ณ ห้องประชุมพลตำรวจเอกเภา สารสิน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ลิ๊งค์ไฟล์ PDF สำหรับประกอบการประชุม