Menu Close

ช่องทางการติดต่อผ่าน App TIPinsure ของทิพยประกันภัย

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกฯ ทางสำนักงาน สกสค. จังหวัดขอนแก่น ขอจัดส่งแบบ App TIPinsure ของทิพยประกันภัย เพื่อให้สมาชิกฯ สามารถตรวจสอบการทำประกันได้ด้วยตัวเองผ่านการดาวน์โหลด หรือ สแกน QR code

โหลดได้แล้ววันนี้ TIP Insure แอปเดียวครบทุกเรื่องประกันภัย 8 ฟังก์ชันบริการครบ