Menu Close

ผู้บริหารพบบุคลากร และถ่ายทอด OKR และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

                    เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา กองทรัพยากรบุคคลจัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร และถ่ายทอด OKR และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 สู่การปฏิบัติ กองทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้พบปะผู้บริหารใหม่ เพื่อมอบหมายงานด้าน OKR ลงสู่การปฏิบัติ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี สร้างการมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการบริหารงานภายในกองทรัพยากรบุคคล ณ ห้องสิริคุณากร3 ชั้น2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สามารถคลิกเพื่อเข้าชมภาพบรรยากาศทั้งหมดและดาวน์โหลดรูปถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/mhNwHNtEWQWAZojn7

สามารถคลิกเพื่อเข้าชมภาพบรรยากาศทั้งหมดและดาวน์โหลดรูปถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/mhNwHNtEWQWAZojn7

ภาพ/ตกแต่งภาพ: นาย พงศ์พันธ์ คำสิงห์/นายเปี่ยมศักดิ์ หาญสุริย์
ข่าว: นายเปี่ยมศักดิ์ หาญสุริย์