Menu Close

กองทรัพยากรบุคคลจัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร และถ่ายทอด OKR และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

ผู้บริหารพบบุคลากร และถ่ายทอด OKR และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

                    เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา กองทรัพยากรบุคคลจัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร และถ่ายทอด OKR และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 สู่การปฏิบัติ กองทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้พบปะผู้บริหารใหม่ เพื่อมอบหมายงานด้าน OKR ลงสู่การปฏิบัติ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี สร้างการมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการบริหารงานภายในกองทรัพยากรบุคคล ณ ห้องสิริคุณากร3 ชั้น2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สามารถคลิกเพื่อเข้าชมภาพบรรยากาศทั้งหมดและดาวน์โหลดรูปถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/mhNwHNtEWQWAZojn7

สามารถคลิกเพื่อเข้าชมภาพบรรยากาศทั้งหมดและดาวน์โหลดรูปถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/mhNwHNtEWQWAZojn7

ภาพ/ตกแต่งภาพ: นาย พงศ์พันธ์ คำสิงห์/นายเปี่ยมศักดิ์ หาญสุริย์
ข่าว: นายเปี่ยมศักดิ์ หาญสุริย์