Menu Close

พิธีมอบโล่ และมอบเสื้อ Finisher โครงการ“ส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น”

                            พิธีมอบโล่ และมอบเสื้อ Finisher โครงการ“ส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น”

                              ด้วยฝ่ายทรัพยากรบุคคล และกองทรัพยากรบุคคล ได้จัดโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น” เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความสามัคคีในองค์กร และเพื่อส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการวิ่ง และให้เก็บระยะทางของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยในช่วงระยะ 100 กม.ในช่วง ระหว่าง 1 กรกฏาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สามารถคลิกเพื่อเข้าชมภาพบรรยากาศทั้งหมดและดาวน์โหลดรูปถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/YXQnxBb7kQPoUnrg9

 
 
 
 
 
 
 

สามารถคลิกเพื่อเข้าชมภาพบรรยากาศทั้งหมดและดาวน์โหลดรูปถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/YXQnxBb7kQPoUnrg9