Menu Close

ภาพบรรยากาศพิธีบายศรีสู่ขวัญ แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2562

พิธีบายศรีสู่ขวัญ แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2562

                 
                              เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2562 ขึ้นเพื่อเป็นเกียรติ ให้กับบุคลากร ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 21 คน โดย รศ.นพ.ชาญชัย   พานทองวิริยะกุล  ที่ปรึกษารักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  และ นางเพียงเพ็ญ   ภาคอุทัย  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดโครงการ  และ  นางวิกานดา  พิธรัตน์   ผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการ  กล่าวแสดงความรู้สึกและถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน  เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562  ณ ห้องสิริคุณากร 4 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สามารถคลิกเพื่อเข้าชมภาพบรรยากาศทั้งหมดและดาวน์โหลดรูปถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/rnYKR3XncQV7E3Q66

 
 
 
 
 
 

สามารถคลิกเพื่อเข้าชมภาพบรรยากาศทั้งหมดและดาวน์โหลดรูปถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/rnYKR3XncQV7E3Q66