Menu Close

พิธีมอบเสื้อผู้พิชิต 100 กม. (KKU Healthy Life) ช่วงระยะ 1-31 ก.ค.62

พิธีมอบเสื้อผู้พิชิต 100 กม. (KKU Healthy Life) ช่วงระยะ 1-31 ก.ค.62

ด้วยฝ่ายทรัพยากรบุคคล และกองทรัพยากรบุคคล ได้จัดโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความสามัคคีในองค์กร และเพื่อส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการวิ่ง และให้เก็บระยะทางของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยในช่วงระยะ 100 กม.ในช่วงวันที่ 1-31 ก.ค. 62 จึงทำพิธีมอบเสื้อผู้พิชิต 100 กม.(KKU Healthy Life) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร3 ชั้น2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สามารถคลิกเพื่อเข้าชมภาพบรรยากาศทั้งหมดและดาวน์โหลดรูปถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/jkWn8Kuw7TcTXsZL7

สามารถคลิกเพื่อเข้าชมภาพบรรยากาศทั้งหมดและดาวน์โหลดรูปถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/jkWn8Kuw7TcTXsZL7