Menu Close

โครงการอบรมสัมมนาการเตรียมความพร้อมบุคลากรกองทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพด้าน HR (OKR)

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา กองทรัพยากรบุคคลได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรกองทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพด้าน HR (OKR) เพื่อพัฒนาระบบงานให้รองรับการทำงานในระบบดิจิตอล และเพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ณ วารี วัลเล่ย์ จังหวัดขอนแก่น

สามารถคลิกเพื่อเข้าชมภาพบรรยากาศทั้งหมดและดาวน์โหลดรูปถ่ายได้ที่นี้…https://photos.app.goo.gl/tXFhJRy7xZus7Deg6

สามารถคลิกเพื่อเข้าชมภาพบรรยากาศทั้งหมดและดาวน์โหลดรูปถ่ายได้ที่นี้…https://photos.app.goo.gl/tXFhJRy7xZus7Deg6