Menu Close

คู่มือการปฏิบัติงาน: การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คู่มือการปฏิบัติงาน: การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

คู่มือการปฏิบัติงาน: การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลงานโดย นางสาวภัสพร กาสี กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น