Menu Close

คู่มือการปฏิบัติงาน: การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2566

คู่มือการปฏิบัติงาน: การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2566

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการปฏิบัติงาน: คู่มือการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลงานโดย นางรัตนา คำป้อม กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น