Menu Close

คู่มือการปฏิบัติงาน: การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

คู่มือการปฏิบัติงาน: การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการปฏิบัติงาน: ประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
ผลงานโดย นางสาวปุณณภา วีระพัฒนพรรณ กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น