Menu Close

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 11

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมกับกองทรัพยากรบุคคล ขอเชิญชวนบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 11 ในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.
โดยมีรูปแบบ ผ่านระบบ Online Zoom meetings (ไม่จำกัดจำนวน) และ Onsite (จำกัดจำนวน 50 ท่าน) ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ (E202) ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หัวข้อการบรรยาย
– หลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
– เทคนิคการเขียนตำราและหนังสือ
– การประเมินการสอน
– การขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
– เคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จ “เป็น ศ. อย่างไรก่อนอายุ 40 ปี”
Scan QR Code สมัครด่วนภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!!
ติดต่อสอบถามได้ที่ กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 043-202338 เบอร์ภายใน 48713 หรือ 50496