Menu Close

ผู้เขียน: พงศ์พันธ์ คำสิงห์

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”

ด้วยมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงา…

ประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลจากกองทุนเอกิ้น เลากาเซ่นอนุสรณ์ ประจำปี 2563

ขอเชิญคณะ/หน่วยงานพิจารณา…