Menu Close

หมวดหมู่: ข่าวทั่วไป

กรอบแผนการดำเนินงานด้านส่งเสริมสนับสนุนและกำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในระดับคณะหน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กรอบแผนการดำเนินงานด้านส่…