Menu Close

ขอเชิญบุคลากรเสนอชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปี 2562 ได้แก่ ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยส่งข้อมูลและใบสมัครมายัง งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4443 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2562 ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่