Menu Close

ขอเรียนเชิญบุคลากรอบรมหลักสูตร “การบริหารนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรคุณธรรมสำหรับผู้บริหารยุคใหม่” ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมห้องลาเวนเดอร์ 1 โรงแรม TK Palace Hotel & Convention สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ เอกสารโครงการ