Menu Close

ขอเชิญเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกศิลปินดีเด่น รางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี 2562

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกศิลปินดีเด่น รางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี 2562 สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  1. เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
  2. คู่มือสรรหาและคัดเลือกรางวัลศิลปาธร ประจำปี 2562