Menu Close

กองทรัพยากรบุคคล ศึกษาดูงาน บมจ.ฟินิคซ พลัพ แอน เพเพอร์ (SCG)

กองทรัพยากรบุคคล จัดโครงการศึกษาดูงาน บมจ.ฟินิคซ พลัพ แอน เพเพอร์ (SCG) เพื่อเป็นการโลกทัศน์ การพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานทั้งในด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน และด้านวัฒนธรรมองค์กร ให้กับบุคลากรภายในกองทรัพยากรบุคคล ณ บมจ.ฟินิคซ พลัพ แอน เพเพอร์ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

สามารถเข้าชมบรรยากาศและดาวโหลดภาพถ่ายได้ที่นี่ >> https://photos.app.goo.gl/dAmzx9XWS1UPMVvA3