Menu Close

เครือข่ายทรัพยากรบุคคล

สรุปผลการดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการพัฒนาศักยภาพและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

สามารถชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม ได้ที่ 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561  https://photos.app.goo.gl/dUNyNUogfPRF2J8HA

วันที่  6 – 7 กรกฎาคม 2561  https://photos.app.goo.gl/CZ2gifcvfiDfiXRK8