ข่าวประกาศรับสมัคร/คัดเลือก/แต่งตั้ง ผู้บริหารภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรับสมัคร

เอกสารที่ประกอบการสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

ผลการคัดเลือก