ประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข. 5/2561

 กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข.ครั้งที่ 5/2561 เพื่อแจ้งให้สมาชิกเพื่อทราบเกี่ยวกับ 1.แจ้งข้อมูลการบริหารงานบุคคลที่ผ่านมา 2.ข้อสรุปของที่ประชุมในครั้งที่ผ่านมา 3.การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล 4.แจ้งข้อกฏหมายใหม่ที่ประกาศใช้ 5.แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติด้านบริหารงานบุคคล โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 5..แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกองทรัพยากรบุคคล เรื่อง แนวทางในการย้าย ตัดโอนอัตรา และการเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง ณ ห้องประชุมสิริคุณากร3 ชั้น2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 คลิกดูรูปถ่ายได้ที่นี้...https://photos.app.goo.gl/9vq4vcDEm6M1JpWo9

เนื้อหาข่าว
รูปภาพประกอบข่าว