ศึกษาดูงานโรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว นำทีมโดย ผศ.ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล พา คน คลัง แผน ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องระบบสารสนเทศ ด้านทรัพยากรบุคคล วัฒนธรรมองค์กร และระบบสวัสดิการภายในองค์กร เพื่อนำแนวความคิดที่ได้มาประยุกต์ใช้ภายในหน่วยงาน เพื่อสู่การปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ในวันที่ 21 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา...สามารถเข้าชมบรรยากาศและดาวโหลดภาพถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/YxAj1RZrqSeR89v62

เนื้อหาข่าว
รูปภาพประกอบข่าว