งาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปี 2561

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน“ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ ห้องประชุมสายสุรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา...สามารถเข้าชมบรรยากาศ และดาวน์โหลดภาพผู้ได้รับรางวัลได้ที่นี้...https://photos.app.goo.gl/Lwz8aRcf2gBtuUXv8

เนื้อหาข่าว
รูปภาพประกอบข่าว