สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การกำหนดยุทธศาสตร์ และภาระงานของบุคลากร กองทรัพยากรบุคคล ภายใต้โครงสร้างใหม่

 กองทรัพยากรบุคคล จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การกำหนดยุทธศาสตร์ และภาระงานของบุคลากร กองทรัพยากรบุคคล ภายใต้โครงสร้างใหม่ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องสารสิน อาคารสิริคุณา มหาวิทยาลัยขอนแก่น...สามารถเข้าชมบรรยากาศ และดาวน์โหลดภาพถ่ายได้ที่นี้...https://photos.app.goo.gl/JkghkpbRXMyBKrsY6

เนื้อหาข่าว
รูปภาพประกอบข่าว