สัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ(หลักเกณฑ์ใหม่)

กองทรัพยากรบุคคล จัดสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ(หลักเกณฑ์ใหม่) โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มาบรรยาย และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ(หลักเกณฑ์ใหม่) ณ ห้องประชุมสิริคุณากร3 ชั้น2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561...สามารถเข้าชมบรรยากาศ และดาวน์โหลดภาพถ่ายได้ที่นี้...https://photos.app.goo.gl/wbc1gxD4hhb9N4m68

เนื้อหาข่าว
รูปภาพประกอบข่าว