งานจรรยาบรรณ กองการเจ้าหน้าที่

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 โดย ดร.เตช บุนนาค ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

Practitioners’ Exercise of Ethics for KKU Personnel 2018 By Dr. Tej Bunnag Chairperson of Khon Kaen University’s Ethics Committee

สื่อรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร โดย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

อยู่ที่เรา It's your choice

จุดเปลี่ยน

คุณยายเงินล้าน

ต้นแบบชีวิตพอเพียง

ดี...หรือ...โง่

ยังไม่สาย

ผีบ้าสอน

ผ้าอนามัยไฮโซ

เอกสารต่างๆ
รายงานการประชุมสัญจร

 

 

กำหนดการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณสัญจร ประจำปี พ.ศ.2561
ครั้งที่ วันเดือนปี สถานที่่
1 6 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
2 3 เมษายน 2561 คณะศึกษาศาสตร์
3 7 พฤษภาคม 2561 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
4 31 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยนานาชาติ
5 4 กันยายน 2561 คณะเศรษฐศาสตร์
6 2 ตุลาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร์