ติดต่อสอบถามข้อมูลและแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่

  • นายมนูญ บรรณวงศิลป์ หัวหน้างานสวัสดิการ โทร.48700 email: manban@kku.ac.th
  • นางขวัญกมล สุดาพรรัตน์ บุคลากรชำนาญการ โทร.48699 email: kwansu@kku.ac.th
  • นายคณินท์ อุชชิน นักสารสนเทศปฏิบัติงาน โทร.42754 email: kaniou@kku.ac.th