ประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข. ครั้งที่ 2/2561

กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข.ครั้งที่ 2/2561 เพื่อแจ้งให้สมาชิกเพื่อทราบเกี่ยวกับ 1.แจ้งข้อมูลการบริหารงานบุคคลที่ผ่านมา 2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกองการเจ้าหน้าที่ เรื่องการประเมินค่างาน และขอตำแหน่งสูงขึ้น 3.เสนอแนวทางปฏิบัติงาน เรื่อง การถ่ายทอดข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลให้กับบุคลากร ภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมสิริคุณากร3 ชั้น2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 25 มกราคม 2561 คลิกดูรูปถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/5sBVpUcej4MUa7Zx1

เนื้อหาข่าว
รูปภาพประกอบข่าว